Výroba

V rámci spoločnosti Welding, s.r.o., Topoľčany sa výroba zabezpečuje na celkovej výrobnej ploche 10 350 m2, s kapacitou takmer 4 100 ton výroby oceľových konštrukcií ročne (údaj za rok 2013). Výroba je rozdelená podľa štruktúry výrobného programu na výrobu:

• statorov a základových rámov elektromotorov veľkých priemerov

• nosných konštrukcií (stĺpy, dráhy) pre visutú dopravu do zábavných parkov

• nosných konštrukcií priemyseľných hál

• tlakových a netlakových častí energetických zariadení

• presných technologických paliet pre automobilový priemysel

• oceľových konštrukcií častí technologických zariadení z rôznych oblastí, napr.

   • ťažkej vibračnej dopravy pre priemyselné využitie

   • zariadení pre servis a opravy automobilov

   • základových rámov strojov a zariadení

• drobných jednorázových zákaziek