Stav a štruktúra pracovníkov

CHARAKTERISTIKA ŠÚČASNÉHO VÝVOJA SPOLOČNOSTI

 

Rozvoj spoločnosti v uplynulom období možno najvýstižnejšie charakterizovať nasledovnými ekonomickými ukazovateľmi.

  tabulka   

 

Grafické znázornenie uvedeného rozvoja spoločnosti v rokoch 2008 až 2013 je nasledovné

 

 

  graf_vyvoja_spolocnosti_i