Referencie

Výroba presných technologických paliet


 


Výroba manipulačných a skladových zariadeníVýroba častí dopravných a zdvíhacích zariadení


 


Výroba oceľových častí statorov elektromotorov veľkých priemerov a ich základových rámov


 


Výroba oceľových častí vibračných dopravníkov pre priemyselné použitie


 


Výroba frém technologických zariadení a ich častí


 


Výroba častí kotlov a energetických zariadení


 


Výroba priestorovo orientovaných dráh a nosných konštrukcií visutej dopravy do zábavných parkov


 

Výroba cestných dilatácií