Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno:   Welding, s.r.o.
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 12536/N
Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným
Výkonný riaditeľ :

Ing. Kabát Matej
Štatutárny zástupca :

Ing. Dubovský Jozef – konateľ    
Ing. Kabát Matej – konateľ    
Ing. Mengyan Ondrej – konateľ

Základné imanie spoločnosti:   7 000,- Eur
Rozloha:  

celkom takmer 36 900 m2    
z toho 10 350 m výrobných plôch
   

Adresa a sídlo spoločnosti:   Pod Kalváriou 8/1278, 955 01 Topoľčany
IČO:   36 541 541
IČ pre DPH:   SK 2020138098
Telefón:   +421 38 537 2511
Fax:   +421 38 522 1431
Internet:   www.welding-sk.sk
E-mail:   welding@welding-sk.sk

 

 

welding_budova_01welding_budova_02welding_budova_03welding_budova_04 

fotkamapa