Vízia Welding, s.r.o.

Vízia Welding :

     Vymedzenie poslania spoločnosti je základným predpokladom strategického plánovania a procesu strategického manažmentu. V spoločnosti Welding, s.r.o. ide predovšetkým o snahu : 

 

       - udržať resp. vylepšiť si súčasné postavenie systémového charakteru, predovšetkým v oblastiach výroby a dodávok statorov elektromotorov a generátorov vysokých hmotností a rozmerov vrátane ich príslušenstva, výroby a dodávok priestorovo orientovaných visutých dráh a ich nosných konštrukcií, dynamicky namáhaných technologických zariadení vibračnej dopravy, cestných a mostových dilatácií, zariadení pre energetiku, prípadne v ostatnej výrobe, s dôrazom na využívanie čo najprogresívnejších výrobných technológií,

 

       – udržať si súčasné postavenie vyhľadávanej firmy pre domácich a predovšetkým zahraničných zákazníkov podnikajúcich v uvedených oblastiach, s dôrazom na vysokú kvalitu výrobkov, profesionalitu riešení a komplexnosť služieb, atraktívne ceny a očakávanou úrovňou starostlivosti ako podmienok na dosiahnutie obchodných a marketingových cieľov. Za týmto účelom zvýšiť konkurencieschopnosť firmy,        

       

       – poskytovaním kvalitných a technologických vyzretých služieb, prispieť k ďalšiemu ekonomickému rozvoju spoločnosti, ako podmienky pre odborný rast zamestnancov v etickom a kultúrnom prostredí a k rozvoju a oblasti sociálnej, spoločenskej a environmentálnej tak, aby dochádzalo k vytváraniu pozitívnej podnikovej filozofii a k neustálemu rastu kultúry podniku.