Organizačná štruktúra

               
      Valné
zhromaždenie
     
           
            Konatelia
           
Sekretariát   Výkonný
riaditeľ
     
       
            Riadenie
kvality
           
               
Marketing, obchod
a riadenie projektov
        Výroba
       
               
Inžiniering, výskum a vývoj, správa majetku         Ekonomika
a ľudské zdroje