História v skratke

  • 1951 - Založenie podniku s názvom  Strojne traktorová stanica, š.p., Topoľčany  (STS, š.p. Topoľčany)
  • 1991 - Založenie spoločnosti Hydraulic Managment Company, s.r.o., Topoľčany (HMC, s.r.o., Topoľčany)
  • 2001 - Založenie spoločnosti s názvom Welding, s.r.o., Topoľčany (09.05.2001)