Certifikáty

EN ISO 9001 : 2008 , SK
Reg.č. Q 1070-2


Rozsah: Vývoj a výroba dynamicky namáhaných oceľových konštrukcií, častí strojov a zariadení
Vydal: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Dátum: 13.12.2015

 


EN ISO 9001 : 2008 , EN
Reg.č. Q 1070-2


Rozsah: Vývoj a výroba dynamicky namáhaných oceľových konštrukcií, častí strojov a zariadení
Vydal: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Dátum: 13.12.2015 


EN ISO 9001 : 2008 , DE
Reg.č. Q 1070-2


Rozsah: Vývoj a výroba dynamicky namáhaných oceľových konštrukcií, častí strojov a zariadení
Vydal: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Dátum: 13.12.2015 


Certifikát č. SLVHa-EN 1090-2.00072.2012.002
Zváračský certifikát
Martin Verman, IWE
Martin Macejka, IWE


Rozsah: Oprávnenie na zhotovenie oceľových konštrukcií
Vydal: GSI mbH – SLV Hannover, SRN
Dátum: 26.06.2014

Certifikát č. 2451-CRP-EN1090-2014.1667.002


Rozsah: Oprávnenie na vydanie CE konformity pre výrobu oceľových konštrukcií
Vydal: GSI mbH – SLV Hannover, SRN
Dátum: 10.02.2015 


Certifikát č. 2015 700 0353/3834
DIN EN ISO 3834-2


Rozsah: ISO zváranie, Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov. Úplne požiadavky na kvalitu
Vydal: GSI mbh – SLV Hannover, SRN
Dátum: 20.11.2015


Certifikát č. 2015 700 0353/3834
DIN EN ISO 3834-2


Rozsah: ISO zváranie, Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov. Úplne požiadavky na kvalitu
Vydal: GSI mbh – SLV Hannover, SRN
Dátum: 20.11.2015  


Certifikát č. GSI/15085/CL1/7294/2A1/10
DIN EN 15085-2
Martin Verman, IWE
Martin Macejka, IWE


Rozsah: Oprávnenie na zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí
Vydal: GSI mbH – SLV Hannover, SRN 
Dátum: 24.11.2014


International Welding Engineer
Ing. Martin Verman
Dipl. No.: IWE - SK - 09030


Vydal: VUZ Bratislava Slovensko
Dátum: 17.8.2009


International Welding Technologist
Marian Genšinák
Dipl. No.: IWT – SK 08004


Vydal: VUZ Bratislava Slovensko
Dátum: 04.02.2008